Tampon Baskı Nedir?

Eski bir baskı yöntemi olan tampon baskı; promosyon sektöründe yıllardır en çok kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Klişe üzerinde hazırlanmış baskının makine tarafından ürün üzerine basılması şeklinde aktarılmaktadır. Eğer birden fazla renk basılacaksa renkler ayrı klişelerde hazırlanıp tek seferde basıldıktan sonra kurutulmaya alınır.

Hangi Ürünlere Tampon Baskı Yapılabilir?

Metal yüzeyler dışındaki bütün ürünlere tampon baskı yapılabilir. Klişe baskıları sebebiyle düşük adetli çalışmalarda birim başına düşen baskı maliyeti artacağı için yüksek adetli ve bir kaç renkli logo baskısı gereken çalışmalarda UV baskı gibi alternatifler önerilebilir.